Teoretická část vzdělávání - specializované výcviky

Poskytovatel
Pracoviště
Teorie - specializovaný výcvikKurzyVzdělávací plánDatum od
Datum do
Datum odejmutí
Datum zániku
Poznámka
 
  
  
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Radiofarmaka
kurz Radiační ochrana
kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti
kurz Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem
kurz Radiofarmacie v praxi
První pomoc pro farmaceuty
Vzdělávací plán25.5.2023
25.5.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Lékařská mikrobiologie
kurz Lékařská bakteriologie - novinky
kurz Lékařská virologie - novinky
kurz Lékařská mykologie - novinky
kurz Lékařská parazitologie - novinky
kurz Klinická mikrobiologie - novinky
18.5.2023
18.5.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Vnitřní lékařství
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
předatestační kurz Vnitřní lékařství
UZ kurz (point of care UZ)
EKG kurz (e-learning)
18.5.2023
18.5.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Pediatrie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy pediatrie
kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti a dorost
kurz Racionální antibiotická léčba v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
Kurz Dorostové lékařsví se zaměřením na rizikové chování v dospívání
kurz Posudková problematika v praxi praktického lékařepro děti a dorost
kurz Resuscitace novorozence
kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody)
Vzdělávací plán22.3.2023
22.3.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Klinická farmacie
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
kurz Základy legislativy a sociální farmacie
kurz Farmakoterapie - vybrané kapitoly
kurz Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí
kurz Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie
kurz Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolizmus
kurz Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody
kurz Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)
kurz Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin (v geriatrii, v dětském lékařství, v těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy
kurz Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb
kurz Bezpečná farmakoterapie
kurz Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta , komplexní hodnocení farmakoterapie
kurz Problematika farmakoterapie ovlivňující nervový systém
29.11.2022
29.11.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Alergologie a klinická imunologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy pediatrie
kurz předatestační Alergologie a klinická imunologie
11.10.2022
11.10.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Infekční lékařství
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy pediatrie
kurz Základy infekčního lékařství
10.8.2022
10.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Endokrinologie a diabetologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
předatestační kurz Endokrinologie
předatestační kurz Diabetologie a metabolismus
kurz Základy pediatrie
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Geriatrie
kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
předatestační kurz Geriatrie (Modul I.-III.)
kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Klinická onkologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
předatestační kurz Klinická onkologie
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Praktické lékárenství
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
kurz Zdravotnický management pro praktické lékárníky
kurz Legislativa pro praktické lékárníky
kurz Základy legislativy a sociální farmacie
specializační kurz v lékárenství
kurz Farmakoterapie - vybrané kapitoly
12.7.2022
12.7.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Radiologie a zobrazovací metody
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Základy radiologie
kurz Radiologie hrudníku
kurz Muskuloskeletální radiologie
kurz Radiologie abdominální, gastrointestinální
kurz Radiologie urogenitálního systému
kurz Mamární diagnostika
kurz Neuroradiologie
kurz Pediatrická radiologie
kurz Zobrazování srdce a velkých cév
kurz Sonografie
kurz Angiografie a intervenční radiologie
kurz Výpočetní tomografie
kurz Magnetická rezonance
kurz Hybridní metody
kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky
28.6.2022
28.6.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Gynekologie a porodnictví
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy gynekologie a porodnictví
předatestační kurz Gynekologie a porodnictví
8.3.2022
8.3.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti
kurz Laboratorní metody v biochemii, toxikologii, hematologii a mikrobiologii
kurz Bioanalytické metody pro farmaceuty
kurz Správné laboratorní praxe a statistických metod
kurz Laboratorní vyšetřovací metody v praxi
8.3.2022
8.3.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Klinická biochemie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy pediatrie
specializační kurz Klinické biochemie
16.2.2022
16.2.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Lékařská genetika
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy pediatrie
předatestační kurz Pokroky lékařské genetiky
kurz Základy gynekologie a porodnictví
4.1.2022
4.1.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Rehabilitační a fyzikální medicína
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy pediatrie
kurz Základy neurologie
kurz Základy chirurgie
kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
kurz Úvod do rehabilitace
kurz Fyzikální terapie
kurz Základy balneologie
kurz Kinezioterapie pro lékaře
kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína
31.12.2021
31.12.2026
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Gastroenterologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy chirurgie
předatestační kurz Gastroenterologie
4.9.2021
4.9.2026
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Nukleární medicína
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základy vnitřního lékařství
kurz Základy radiologie
kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky
kurz z Nukleární medicíny
4.9.2021
4.9.2026
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
20.8.2021
20.8.2026
Zobrazeno 1-20 z 307 záznamů.

Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.

Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.