Aplikace běží v testovacím režimu. Plný soupis akreditovaných subjektů je na webu mzcr.cz.

Vyhledání poskytovatele

Lékařská povolání

Aplikace zatím obsahuje data pouze o akreditacích na praktické části vzdělávacích programů. Teoretické části budou brzy doplněny.

Nelékařská povolání