Otevřená data

Data z této databáze akreditací jsou poskytována ve formátu otevřených dat (opendata) a zároveň skrze REST API:

Obecně k REST API

Seznam všech akreditací: /rest/akreditace
Seznam všech akreditací základních kmenů: /rest/akreditace/zakladni-kmeny
Seznam všech akreditací základních oborů: /rest/akreditace/zakladni-obory
Seznam všech akreditací specializovaných výcviků: /rest/akreditace/specializovane-vycviky
Seznam všech akreditací specializačních oborů zubních lékařů: /rest/akreditace/specializacni-obory-zubni-lekari
Seznam všech akreditací nástavbových oborů: /rest/akreditace/nastavbove-obory
Seznam všech akreditací certifikovaných kurzů: /rest/akreditace/certifikovane-kurzy
Seznam všech akreditací teoretické části v základním kmeni: /rest/akreditace/teorie-zakladni-kmeny
Seznam všech akreditací teoretické části specializovaného výcviku: /rest/akreditace/teorie-specializovane-vycviky
Seznam všech akreditací pro porodních asistentkách: /rest/akreditace/porodni-asistentky

Akreditace samostatně dle ID: /rest/akreditace/{ID_AKREDITACE}

Specifikace elementů

 • id_akreditace - integer - jedinečné ID akreditace.
 • zakladni_kmen_id - integer - ID základního kmene. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci v základním kmeni.
 • vycvik_id - integer - ID specializovaného výcviku. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci ve specializovaném výcviku.
 • spec_obor_zubni_lekari_id - integer - ID specializačního oboru zubních lékařů. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci specializačního oboru.
 • certifikovany_kurz_id - integer - ID certifikovaného kurzu. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci certifikovaného kurzu.
 • zakladni_obor_id - integer - ID základního oboru. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci v základním oboru.
 • nastavbovy_obor_id - integer - ID nástavbového oboru. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci nástavbového oboru.
 • teorie_zakladni_kmen_id - integer - ID základního kmene v teoretické části. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci v teoretické části základního kmeni.
 • teorie_vycvik_id - integer - ID spec. výcviku v teoretické části. Pokud je prázdný, nejedná se o akreditaci v teoretické části spec. výcviku.
 • porodni_asistentky - tinyint (boolean) - Pokud je hodnota 1, pak se jedná o akreditaci porodních asistentek.
 • prodlouzeni - integer - ID akreditace, která je původně udělená. Pokud je položka prodlouzeni vyplněna, pak je daný akreditace prodloužením jiné akreditace.
 • cely - boolean - rozsah akreditace. Určuje, zdali je akreditace úplná nebo jen částečná (na část vzdělávacího programu).
 • datum_od - date - datum, od kdy je platná akreditace.
 • datum_do - date - datum, do kdy je platná akreditace.
 • datum_odejmuti - date - datum, ke kterému byla akreditace odejmuta (důvod nespecifikovaný).
 • datum_zaniku - date - datum měsíce, ke kterému akreditace zanikla.
 • verze - date - měsíc a rok, dle které verze vzdělávacího programu je akreditace akreditována (den je vždy na hodnotě 01 a není zde podstatný).
 • note - text - poznámka k akreditaci.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu do databáze.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas editace záznamu v databázi.
 • pracovisteTypy - objekt modelu PracovisteTypy - možno více hodnot, vazba M:N.
 • teorieZakladniKmenyKurzy - objekt modelu TeorieKurzyZakladniKmeny - možno více hodnot, vazba M:N.
 • teorieVycvikyKurzy - objekt modelu TeorieKurzyVycviky - možno více hodnot, vazba M:N.
 • pocet_mist - integer - max. počet míst (účastníků) pro vzdělávací program.

Filtrování dat

Aktuálně je možno data filtrovat přes následující GET parametry:

 • zakladni_kmen_id
 • vycvik_id
 • spec_obor_zubni_lekari_id
 • certifikovany_kurz_id
 • zakladni_obor_id
 • teorie_zakladni_kmen_id
 • teorie_vycvik_id
 • ico

Příklad volání:

/rest/akreditace/zakladni-kmeny?zakladni_kmen_id=10&ico=00064203

Server vrátí seznam všech akreditací spjatých s IČ 00064203 a zároveň ty, které jsou spojeny se základním kmenem ID 10.

Seznam všech poskytovatelů, kteří mají alespoň 1 akreditaci: /rest/poskytovatele

Poskytovatel samostatně dle ID: /rest/poskytovatele/{ID_POSKYTOVATELE}

Pro info: Celková databáze poskytovatelů zdravotních služeb a příslušných pracovišť je ke stažení z Národního registru poskytovatelů zdravotnických služeb (NRPZS).

Specifikace elementů

 • id_poskytovatel - integer - jedinečné ID poskytovatele.
 • name - varchar(255) - název poskytovatele.
 • ico - integer - IČO poskytovatele.
 • note - text - poznámka.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech pracovišť, které jsou propojené s akreditací: /rest/pracoviste

Pracoviště samostatně dle ID: /rest/pracoviste/{ID_PRACOVISTE}

Specifikace elementů

 • id_pracoviste - integer - jedinečné ID pracoviště.
 • poskytovatel_id - integer - ID poskytovatele.
 • name_addition - varchar(255) - dodatek k názvu (např. obecně známý název daného pracoviště).
 • street - varchar(255) - ulice.
 • city - varchar(255) - město.
 • zipcode - integer - PSČ.
 • region - varchar(45) - kraj.
 • note - text - poznámka.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Všechny typy pracovišť: /rest/akreditace/pracoviste-typy

Specifikace elementů

 • id_pracoviste_typ - integer - jedinečné ID typu pracoviště.
 • name - varchar(255) - název typu pracoviště.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech základních kmenů: /rest/zakladni-kmeny

Základní kmen dle ID: /rest/zakladni-kmeny/{ID_ZAKLADNI_KMEN}

Specifikace elementů

 • id_zakladni_kmen - integer - jedinečné ID základního kmene.
 • name - varchar(255) - název základního kmene.
 • profession - varchar(255) - profese, možné hodnoty: lekar, zubni-lekar, farmaceut.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech základních oborů: /rest/zakladni-obory

Základní obor dle ID: /rest/zakladni-obory/{ID_ZAKLADNI_OBOR}

Specifikace elementů

 • id_zakladni_obor - integer - jedinečné ID základního oboru.
 • name - varchar(255) - název základního oboru.
 • profession - varchar(255) - profese, možné hodnoty: lekar, zubni-lekar, farmaceut.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech základních oborů: /rest/vycviky

Specializovaný výcvik dle ID: /rest/vycviky/{ID_VYCVIK}

Specifikace elementů

 • id_vycvik - integer - jedinečné ID specializovaného výcviku.
 • name - varchar(255) - název specializovaného výcviku.
 • profession - varchar(255) - profese, možné hodnoty: lekar, zubni-lekar, farmaceut.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech specializačních oborů: /rest/specializacni-obory-zubni-lekari

Specializační obor dle ID: /rest/specializacni-obory-zubni-lekari/{ID_SPEC_OBOR_ZUBNI_LEKARI}

Specifikace elementů

 • id_spec_obor_zubni_lekari - integer - jedinečné ID specializačního oboru zubních lékařů.
 • name - varchar(255) - název specializačního oboru.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech certifikovaných kurzů: /rest/certifikovane-kurzy

Certifikovaný kurz dle ID: /rest/certifikovane-kurzy/{ID_CERTIFIKOVANY_KURZ}

Specifikace elementů

 • id_certifikovany_kurz - integer - jedinečné ID certifikovaného kurzu.
 • name - varchar(255) - název certifikovaného kurzu.
 • profession - varchar(255) - profese, možné hodnoty: lekar, zubni-lekar, farmaceut.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.

Seznam všech nástavbových oborů: /rest/nastavbove-obory

Nástavbový obor dle ID: /rest/nastavbove-obory/{ID_NASTAVBOVY_OBOR}

Specifikace elementů

 • id_nastavbovy_obor - integer - jedinečné ID nástavbového oboru.
 • name - varchar(255) - název nástavbového oboru.
 • profession - varchar(255) - profese, možné hodnoty: lekar, zubni-lekar, farmaceut.
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu v databázi.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas poslední editace záznamu v databázi.V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu opendata@mzcr.cz.

Všechna opendata resortu zdravotnictví naleznete na portálu otevřených dat MZČR.