Teoretická část vzdělávání - nástavbové obory

Poskytovatel
Pracoviště
Teorie - nástavbový oborKurzyDatum od
Datum do
Datum odejmutí
Datum zániku
Poznámka
 
    
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Lékařská psychoterapie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Systematická psychoterapie
kurz Lékařská psychoterapie
Teoretický kazuisticky orientovaný seminář pořádaný pracovištěm akreditovaným pro teoretickou část
23.8.2023
23.8.2023
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Veřejné zdravotnictví
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
15.7.2023
15.7.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Intervenční radiologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
výukový kurz nebo postupná návštěva 20 hodin odborných přednášek v průběhu 2 let
21.6.2023
21.6.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Popáleninová medicína
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
10.6.2023
10.6.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Návykové nemoci
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Právní aspekty oboru návykové nemoci
kurz Základní kurz o substituční léčbě I.
kurz Základní kurz o substituční léčbě II.
16.3.2023
16.3.2028
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Nemocniční lékárenství
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem
kurz Farmakoterapie - vybrané kapitoly
kurz Příprava sterilních léčivých přípravků
kurz Nemocniční lékárenství
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
kurz Základy legislativy a sociální farmacie
21.12.2022
21.12.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Korektivní dermatologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
2.12.2022
2.12.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Úrazová chirurgie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz z úrazové chirurgie
základní kurz: Základní ošetření úrazů
pokročilý kurz: Ošetření muskuloskeletárních traumat
kurz managementu dutinových poranění, polytraumat a hromadných neštěstí
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Psychosomatika
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Základní psychosomatická péče
kurz Bio-psycho-sociální sběr dat, psychosomatická anamnéza, sebezkušenostní seminář
kurz Komplexní přístup ve fyzioterapii
kurz Komplexní přístup k diagnostice, léčbě a prevenci poruch příjmu potravy
kurz Sebezkušenostní skupina
kurz Balintovská skupina
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Onkochirurgie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
2.8.2022
2.8.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Pracovní lékařství
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Pracovní lékařství
1.7.2022
1.7.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Angiologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
předatestační kurz Angiologie
1.7.2022
1.7.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Algeziologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Multidisciplinární léčba bolesti
kurz Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému u algických stavů
kurz Lékařská psychologie a komunikace
1.7.2022
1.7.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Sexuologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
18.6.2022
18.6.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Gerontopsychiatrie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Gerontopsychiatrie
25.5.2022
25.5.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Dětská revmatologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
24.5.2022
24.5.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Paliativní medicína
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
kurz Etické a právní aspekty paliativní a hospicové péče
kurz Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče
kurz Psychologie v paliativní a hospicové péči
kurz Komunikace v paliativní a hospicové péči
kurz Management bolesti a ostatních symptomů
Multidisciplinární kazuistický seminář
24.5.2022
24.5.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Dětská nefrologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
21.5.2022
21.5.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Dětská gastroenterologie a hepatologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
23.3.2022
23.3.2027
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10, 10005
Hlavní město Praha
Klinická osteologie
kurz Lékařská první pomoc
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti
kurz Radiační ochrana
předatestační kurz v klinické osteologii
8.3.2022
8.3.2027
Zobrazeno 1-20 z 38 záznamů.

Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.

Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.