Základní kmen: Interní

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1. Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2

4. Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5. Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6. Vnitřní lékařství - JIP

4

7. Ordinace praktického lékaře

1

8. Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem,

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství

6

I.b

Část I.

b) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1. Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2

4. Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5. Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6. Vnitřní lékařství - JIP

3

7. Ordinace praktického lékaře

6

8. Gynekologie a porodnictví

1

9. Pediatrie

1

I.c

Část I.

c) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do jiných oborů, než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1. Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2

4. Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5. Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6. Vnitřní lékařství - JIP

4

7. Ordinace praktického lékaře

1

8. Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem. Praxe v jednom nebo ve více z oborů: alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, vnitřní lékařství.

6

I.d

Část I.

d) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy vnitřního lékařství