Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství

I.a

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní lékařství

2

4. všeobecné praktické lékařství – ordinace

14

5. vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

6

6. pediatrie

1

7. gynekologie a porodnictví

1

8. chirurgie

2

I.b

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství