Základní kmen: Radiologický

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní lékařství

2

4. radiologie a zobrazovací metody

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru nukleární medicína, může 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního radiologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení oboru nukleární medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

I.b

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky

5. kurz Základy radiologie