Základní kmen: Psychiatrický

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní lékařství

2

4. psychiatrie

Je-li školenec zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může maximálně 6 měsíců z 20 měsíců povinné praxe v oboru psychiatrie absolvovat na akreditovaném zařízení dětské a dorostové psychiatrie.

20

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5. dětská a dorostová psychiatrie

2

6. neurologie

Je-li školenec zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může absolvovat 2 měsíce povinné praxe rovněž na akreditovaném zařízení dětské neurologie.

2

I.b

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz – Elektrokonvulzivní terapie

4. kurz – Psychofarmakologie

5. kurz – Základy psychiatrie