Základní kmen: Pediatrický

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. pediatrie

Je-li školenec zařazen v základním oboru

a) alergologie a klinická imunologie,

b) dětská a dorostová psychiatrie,

c) dětská neurologie,

d) endokrinologie a diabetologie,

e) hematologie a transfuzní lékařství,

f) infekční lékařství,

g) klinická biochemie,

h) lékařská genetika,

i) lékařská mikrobiologie nebo

j) rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 23 měsíců povinné praxe v rámci základního pediatrického kmene absolvovat na akreditovaném zařízení pro obor alergologie a klinická imunologie nebo dětská a dorostová psychiatrie nebo dětská neurologie nebo endokrinologie a diabetologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo infekční lékařství nebo klinická biochemie nebo lékařská genetika nebo lékařská mikrobiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

23

včetně účasti
 na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

z toho

4. pediatrie – u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení, součástí daného poskytovatele zdravotních služeb jsou novorozenecká lůžka nebo perinatologická centra.

3

5. pediatre – u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

3

I.b

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy pediatrie