Základní kmen: Neurologický

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Počet měsíců

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní lékařství

2

4. neurologie

Je-li školenec zařazen

a) ve specializačním oboru dětská neurologie nebo

b) ve specializačním oboru rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního neurologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro obor dětská neurologie nebo na akreditovaném zařízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

z toho

v centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče

2

I.c

Část I.

c) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy neurologie