Specializovaný výcvik: Gastroenterologie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru gastroenterologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gastroenterologie

28

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

z toho

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

24

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

4

z toho

poskytovatel zdravotních služeb provádějící transplantace jater

3 týdny

I.b

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru gastroenterologie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

3

klinická onkologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

5

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

předatestační kurz Gastroenterologie

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30