Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie

I. 2.3a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

18 měsíců + 2 týdny

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden

z toho

nukleární medicína  – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden

vnitřní lékařství nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie

6

 

I. 2.3b

b) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

14 týdnů

z toho

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden

nukleární medicína - poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden

 

I. 2.3c

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc

z toho

pediatrická endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací
II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1 měsíc

pro absolventy základního pediatrického kmene

1 měsíc

z toho

endokrinologie - endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

diabetologie - diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden

obezitologické pracoviště 

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny

I. 2.4a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

6 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imonoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

pediatrická endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1měsíc

nukleární medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

2 týdny

z toho

pracoviště diagnostiky

1 týden

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden

I. 2.5a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

diabetologie  - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 měsíců + 3 týdny

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny

nefrologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

1 měsíc

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

1 měsíc

I. 2.6a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 3 týdny

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imunogenetika a gynekologická endokrinologie

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

nukleární medicína – lůžkové oddělení specializované na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce + 1 týden

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden

nukleární medicína – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden

obezitologické pracoviště

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc

z toho

pediatrická diabetologie a endokrinologie na pracovišti diabetologie
a endokrinologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětské endokrinologie a diabetologie

1 měsíc

pro absolventy základního pediatrického kmene

1měsíc

z toho

endokrinologie – endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

diabetologie – diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

předatestační kurz Endokrinologie

40

předatestační kurz Diabetologie a metabolismus

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40