Specializovaný výcvik: Dětská a dorostová psychiatrie

I.a

a) Povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

4

I.b

b) povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

16

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

4

z toho

odborná stáž se zaměřením na dětskou a dorostovou psychiatrii na fakultním akreditovaném pracovišti, kde zároveň probíhá i výuka daného oboru na lékařské fakultě

5 dní 2x ročně

(celkem 30dní za 3 roky)

I.c

c) povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

8

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

16

z toho

odborná stáž se zaměřením na dětskou a dorostovou psychiatrii na fakultním akreditovaném pracovišti, kde zároveň probíhá i výuka daného oboru na lékařské fakultě

5 dní 2x ročně

(celkem 30dní za 3 roky)

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře

Počet hodin

kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí

120

kurz Dětská a dorostová psychiatrie

40

kurz Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Radiační ochrana, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Elektrokonvulzivní terapie, Psychofarmakologie Základy psychiatrie a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

4

kurz Elektrokonvulzivní terapie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

4

kurz Psychofarmakologie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

22

kurz Základy psychiatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

22

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40