Specializovaný výcvik: Rehabilitační a fyzikální medicína

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – pro lékaře s ukončeným základním chirurgickým nebo interním nebo neurologickým nebo ortopedickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

rehabilitační a fyzikální medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací II. typu

1

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací I. nebo II. typu

1

I.b

b) povinná odborná praxe v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

rehabilitační a fyzikální medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

15

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací II. typu

1

neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

2 týdny

úrazová chirurgie a/nebo neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie a/nebo neurochirurgie

2 týdny

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

1

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

kurz Úvod do rehabilitace

37

kurz Fyzikální terapie

20

kurz Základy balneologie

20

kurz Kinezioterapie pro lékaře

24

kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře

24

předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína

80

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy chirurgie, Základy vnitřního lékařství, Základy neurologie, Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy neurologie

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém kmeni

40

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

povinné pro lékaře zařazené v základním ortopedickém kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40