Specializovaný výcvik: Revmatologie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru revmatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

revmatologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem revmatologie

28

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

z toho

ambulantní zařízení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči

22

lůžkové oddělení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

6

z toho

specializovaná ambulantní péče v oblasti biologické léčby (lůžkové nebo ambulantní zařízení)

1

I.b

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru revmatologie – výběr dvou z uvedených oborů

Akreditované zařízení

Počet měsíců

rehabilitační a fyzikální medicína – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

1

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatology pohybového ústrojí

1

neurologie – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1

dětská revmatologie – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská revmatologie

1

radiologie a zobrazovací metody

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

1

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40