Specializovaný výcvik: Alergologie a klinická imunologie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

alergologie a klinická imunologie – na pracovišti s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

I.b

b) povinná odborná praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

alergologie a klinická imunologie – na pracovišti s akreditací II. typu – ambulantní pracoviště včetně imunologické laboratoře

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

6

I.c

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované pracoviště

Počet týdnů

dermatovenerologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dermatovenerologie

4

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

4

pneumologie a ftizeologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

4

specializační stáž na dvou jiných pracovištích oboru alergologie a klinická imunologie s akreditací II. typu

2x2

II.a

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

kurz předatestační Alergologie a klinická imunologie

56

 

II.b

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40