Specializovaný výcvik: Infekční lékařství

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

z toho

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP )

3

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce nebezpečné nákazy, cestovní medicína), možno rozdělit na různá pracoviště

1

I.b

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu (včetně JIP)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

3

I.c

c) povinná odborná praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

14

z toho

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP )

3

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce nebezpečné nákazy, cestovní medicína), možno rozdělit na  různá pracoviště

1

I.d

d) povinná odborná doplňková praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní s akreditaci pro interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných (včetně  JIP )

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

3

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

kurz Základy infekčního lékařství

39

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40