Specializovaný výcvik: Chirurgie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči ve všeobecné chirurgii (s akreditací viz kap. 7.1)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

28 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

z toho

operační stáž na chirurgickém pracovišti absolvovaná ve fakultní nemocnici

5 dnů (v celku)

 

I.b

b) povinná odborná praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči ve všeobecné chirurgii (s akreditací viz kap. 7.2), včetně 1 měsíce na jednotce intenzívní péče

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

8 měsíců

z toho

stáž na chirurgickém pracovišti, které je součástí KOC nebo pracovišti akreditovaném pro onkochirurgii

3 týdny

I.c

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

na vybraných specializovaných zařízeních níže uvedených oborů

6 měsíců

z toho

popáleninová medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem popáleninová medicína

2 týdny

plastická chirurgie (včetně chirurgie ruky)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

2 týdny

dětská chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

2 týdny

neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

2 týdny

hrudní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hrudní chirurgie

2 týdny

cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

2 týdny

úrazová chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

10 týdnů

urologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

2 týdny

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy chirurgie

30