Specializovaný výcvik: Hematologie a transfuzní lékařství

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

hematologie a transfuzní lékařství poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

21

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

z toho

hematologické pracoviště  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

4

transfuzní pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

1

I.b

b) povinná odborná doplňková praxe pro lékaře v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

hematologie a transfuzní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb

s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

3

z toho

hematologické pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu s hematologickými lůžky a plným spektrem činností včetně zajištění intenzivní hematologické péče a transplantačního programu krvetvorných buněk. Součástí stáže je také výuka nádorové genetiky, molekulární genetiky a cytogenetiky v akreditované laboratoři, dále výuka imunofenotypizace krevních onemocnění na akreditovaném pracovišti.

7 týdnů

výuka specifické problematiky dětské maligní i nemaligní hematologie na hematologickém pracovišti – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu se zaměřením na pediatrii

1 týden

školení ve speciální imunohematologii, předtransplantačním vyšetření a  HLA diagnostice, v odběru a zpracování štěpů krvetvorných buněk, v léčebné aferéze a specializovaném odběru krve a jejích složek. Školení probíhá na pracovišti transfuzního lékařství poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu

4 týdny

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

8

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40