Specializovaný výcvik: Gynekologie a porodnictví

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru gynekologie a porodnictví

Akreditované zařízení

Počet měsíců

gynekologie a porodnictví – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

min. 19

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

na akreditovaném zařízení II. typu
(zařízení s akreditací EBCOG)

min. 3

 

I.b

b) povinná odborná praxe v oboru gynekologie a porodnictví

Akreditované zařízení

Počet měsíců

ambulantní zařízení registrujícího gynekologa

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

min. 2

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

74

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy gynekologie a porodnictví
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy gynekologie a porodnictví

40