Specializovaný výcvik: Anesteziologie a intenzivní medicína

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína – poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou péči intenzivní a resuscitační péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

 

 

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

z toho

pracoviště svou činností pokrývající celý rozsah vzdělávacího programu s akreditací

II. typu *

6

* Praxi na akreditovaném zařízení II. typu v délce 6 měsíců lze absolvovat průběžně a rozděleně v rámci vlastního specializovaného výcviku v délce 24 měsíců.

II.a

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

kurz Simulace kritických stavů

16

II.b

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy anesteziologie a intenzivní medicíny pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

30