Specializovaný výcvik: Hematologie a transfuzní lékařství - I.a

a) povinná odborná praxe v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

hematologie a transfuzní lékařství poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

21

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

z toho

hematologické pracoviště  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

4

transfuzní pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

1