Specializovaný výcvik: Gynekologie a porodnictví - I.b

b) povinná odborná praxe v oboru gynekologie a porodnictví

Akreditované zařízení

Počet měsíců

ambulantní zařízení registrujícího gynekologa

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

min. 2