Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.6a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 3 týdny

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imunogenetika a gynekologická endokrinologie

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

nukleární medicína – lůžkové oddělení specializované na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce + 1 týden

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden

nukleární medicína – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden

obezitologické pracoviště

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc

z toho

pediatrická diabetologie a endokrinologie na pracovišti diabetologie
a endokrinologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětské endokrinologie a diabetologie

1 měsíc

pro absolventy základního pediatrického kmene

1měsíc

z toho

endokrinologie – endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

diabetologie – diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny