Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.5a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

diabetologie  - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 měsíců + 3 týdny

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny

nefrologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

1 měsíc

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

1 měsíc