Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.4a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

6 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imonoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

pediatrická endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1měsíc

nukleární medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

2 týdny

z toho

pracoviště diagnostiky

1 týden

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden