Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.3c

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc

z toho

pediatrická endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací
II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1 měsíc

pro absolventy základního pediatrického kmene

1 měsíc

z toho

endokrinologie - endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

diabetologie - diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden

obezitologické pracoviště 

1 týden

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny