Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.3b

b) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

14 týdnů

z toho

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny

steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden

nukleární medicína - poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny

edukace a technologie

1 týden