Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie - I. 2.3a

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

18 měsíců + 2 týdny

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden

z toho

nukleární medicína  – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden

vnitřní lékařství nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie

6