Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství - III.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná pro obor všeobecné praktické lékařství

Kurzy

Počet hodin

kurz Paliativní péče

11

kurz Hygiena a epidemiologie

18

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

8
(1 × ročně)

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná pro lékaře, kteří mají atestaci v jiném  oboru bez absolvování níže uvedených kurzů

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Radiační ochrana

8

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

8

(1 × ročně během celé specializační přípravy)

kurz Paliativní péče

11

kurz Hygiena a epidemiologie

18