Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství - II.d

d) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

9

gynekologie a porodnictví

1

chirurgie

1

pediatrie

1