Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství - I.c

c) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

13

gynekologie a porodnictví

1

chirurgie

2

pediatrie

1