Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství - I.b

b) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

10

chirurgie

2