Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství - I.a

a) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

6