Základní kmen: Interní - I.b

Část I.

b) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1. Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2

4. Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5. Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6. Vnitřní lékařství - JIP

3

7. Ordinace praktického lékaře

6

8. Gynekologie a porodnictví

1

9. Pediatrie

1