Specializovaný výcvik: Pediatrie - I.b

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

pediatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1 – 6