Specializovaný výcvik: Pediatrie - I.a

a) povinná odborná praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. nebo II. typu

 

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

11

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

dětské lůžkové oddělení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

3

pracoviště resuscitační péče v pediatrii (JIRP)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

2

perinatologické centrum (neonatální intenzivní a resuscitační péče v neonatologii)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

2