Specializovaný výcvik: Rehabilitační a fyzikální medicína - II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

kurz Úvod do rehabilitace

37

kurz Fyzikální terapie

20

kurz Základy balneologie

20

kurz Kinezioterapie pro lékaře

24

kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře

24

předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína

80

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy chirurgie, Základy vnitřního lékařství, Základy neurologie, Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy neurologie

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém kmeni

40

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

povinné pro lékaře zařazené v základním ortopedickém kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40