Základní kmen: Interní - I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1. Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2

4. Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5. Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6. Vnitřní lékařství - JIP

4

7. Ordinace praktického lékaře

1

8. Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem,

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství

6