Specializovaný výcvik: Rehabilitační a fyzikální medicína - I.a

a) povinná odborná praxe v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – pro lékaře s ukončeným základním chirurgickým nebo interním nebo neurologickým nebo ortopedickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

rehabilitační a fyzikální medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací II. typu

1

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací I. nebo II. typu

1