Specializační obor - zubní lékaři: Ortodoncie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru ortodoncie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

ortodoncie – ortodontické oddělení

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortodoncie

36

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.2

II.

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4