Nástavbový obor: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče