Nástavbový obor: Dětská gastroenterologie a hepatologie